POCO摄影作品

畫堂春

外湖莲子长参差,霁山青处鸥飞。


水天溶漾画桡迟,人影鉴中移。


桃叶浅声双唱,杏红深色轻衣。


小荷障面避斜晖,分得翠阴归。微博@羚三咩

41
评论
查看更多评论
正在加载,请稍候…

更多作品

评论作品