POCO摄影作品

忘忧酒

《人间戏》·  卷四 · 忘忧酒


萧声不绝,载酒于情。

山雨欲来,风吹满楼。

袖手江山酒一壶,笑看人间无数。

只愿从此了无挂,你我相忘天涯。


摄影/后期:@林翘翘-


101
评论
查看更多评论
正在加载,请稍候…

更多作品

评论作品